Νοητική Υστέρηση: Σημαντικά Πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη

Νοητική Υστέρηση: Τι είναι- τρόποι εκπαίδευσης


Τι είναι η Νοητική Υστέρηση:

Ας ξεκινήσουμε, με το τι δεν είναι η Νοητική Υστέρηση. Η Νοητική Υστέρηση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο DSM- 5 (2013),ο όρος Νοητική Υστέρηση έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Διανοητική αναπηρία (πνευματική αναπτυξιακή διαταραχή)».

Ο όρος αυτός, περιλαμβάνει βλάβες στις γενικές νοητικές ικανότητες που επηρεάζουν την προσαρμοστική λειτουργία του ατόμου, ή περιοχές στο γνωστικό επίπεδο στο κοινωνικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αναπτύσσεται από 0-16 ετών περίπου, που το παιδί αναπτύσσεται ολιστικά 
σε όλους τους τομείς.

Ποια είναι τα αίτια της Νοητικής Υστέρησης:

Τα αίτια της Νοητικής Υστέρησης, είναι ακόμα αδιευκρίνιστα και όχι σαφής.

Έρευνες όμως τείνουν να πιστεύουν πως  μπορεί να είναι οργανικά όπως μια χρωμοσωμική ανωμαλία ή περιβαλλοντολογικά, όπου το παιδί ζει σε ένα αποστερημένο περιβάλλον χωρίς ερεθίσματα.

Είναι συχνή η Νοητική Υστέρηση:

Εμφανίζεται στο 1-3 του εκατού του πληθυσμού.

Πως γίνεται η διάγνωση της Νοητικής Υστέρησης:

Πάντα, θα πρέπει να γίνεται σε δημόσιο φορέα από διεπιστημονική ομάδα, κάτω από την αξιολόγηση σταθμισμένων test.

Eίναι όλα περιστατικά τα ίδια:

Σαφέστατα ΟΧΙ!!!!

Η νοητική Υστέρηση χωρίζεται σε βαθμίδες, ανάλογα με το πηλίκο νοημοσύνης. Αυτές είναι:

Ελαφριά Νοητική Υστέρηση : Θέλω να πω πως όσα παιδιά είναι σε αυτήν την κλίμακα μπορούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν δεξιότητες. Επίσης είναι αυτή, που φαίνεται αργότερα καθότι τα παιδιά έως την πρώτη σχολική ηλικία "απορροφούν" γνώσεις, με πιο αργό ρυθμό βέβαια αλλά το κάνουν. Μπορούν να φοιτούν σε κανονικά σχολεία.

Μέτρια Νοητική Υστέρηση:  Πολλές φορές αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται να κατακτήσουν μαθησιακές δεξιότητες όπως: Ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά. Έχει αργό ρυθμό μάθησης και συχνά θέλουν άτομα δίπλα τους για να τους βοηθάνε (Παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης). Μπορούν να φοιτούν σε κανονικό σχολείο.

Βαριά Νοητική Υστέρηση:  Εδώ τα παιδιά θέλουν πάντα έναν άνθρωπο δίπλα τους. Μπορούν να κατακτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (Ντύσιμο, φαγητό), αλλά πολύ δύσκολα μπορούν να κατακτήσουν μαθησιακές δεξιότητες. Έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και κάποιες φορές δεν έχουν λειτουργικό λόγο. Συνήθως, τα παιδιά φοιτούν σε ειδικό σχολείο.

Βαρύτατη Νοητική Στέρηση: Καθόλα τη διάρκεια της ζωής τους, εδώ τα άτομα θέλουν υποστήριξη. Πολλές φορές δεν αναπτύσσουν λόγο και ούτε έχουν έλεγχο σφιγκτήρων.  Τα παιδιά φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε κέντρα ημέρας.

Πως μπορεί να γίνει η εκπαίδευση αυτών των παιδιών:


  • Εξατομικεύμενα
  • Ολιστικά με όλες τις ειδικότητες που λαμβάνουν μέρος να συνεργάζονται
  • Πολυαισθητηριακά με μέσα, όπου θα τραβάνε την προσοχή των παιδιών
  • Μέσω τεχνολογίας

Κατά τη γνώμη μου η εκπαίδευση κυρίως, αυτών των παιδιών θα έπρεπε να εστιάζετε κυρίως στην αυτονομία και στην αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών αυτών, ώστε να έχουν σε έναν βαθμό αυτονομίας.


Να σημειώσω, πως όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η παρέμβαση, τόσο το καλύτερο για αυτά τα παιδιά! Επίσης, είναι σημαντικό να συμμετέχουν και οι γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών αφενός για να υπάρχει γενίκευση και αφετέρου να αποκτήσουν ρεαλιστικές προσδοκίες για την δυνατότητα των παιδιών τους. Επίσης, ας θυμόμαστε πως τα ειδικά σχολεία δεν θα πρέπει να αποτελούν taboo και γίνεται σπουδαία δουλεία!!

Καλή δύναμη!Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τικ Τακ Μπουμ, ένα παιχνίδι που αναπτύσσει πολλές δεξιότητες

Πως σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με την αυτοεκτίμηση;

Πως προετοιμάζω το παιδί μου για την επαναφοίτηση Νηπιαγωγείου; Πως μπορώ να το ανακοινώσω;