Κοινωνική και Συναισθηματική Σχολική Ετοιμότητα

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη

Η σχολική ετοιμότητα αναφέρεται τόσο στις αποκτημένες μαθησιακές δεξιότητες του παιδιού όσο και στην κριτική του σκέψη για την ετοιμότητα της φοίτησης του στο Δημοτικό.

Ένα παιδί επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες για την φοίτηση του στο Δημοτικό.
Αυτοί είναι: Λόγος-κατανόηση,ομιλία-άρθρωση, λεξιλόγιο, σημασιολογία, περιγραφική ικανότητα, φωνολογική ενημερότητα, μνήμη, προσανατολισμός, σωματική ετοιμότητα, προ-γραφικές και προ-μαθηματικές δεξιότητες,προ-ανάγνωση, συναισθηματική και κοινωνική
ετοιμότητα.

Εμείς σήμερα θα εστιάσουμε στη συναισθηματική και κοινωνική ετοιμότητα.
Πότε ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στην Πρώτη Δημοτικού από συναισθηματικής και κοινωνικής άποψης;
H απάντηση βρίσκεται παρακάτω!

Συναισθηματική ετοιμότητα

Να διεκδικεί κατάλληλα ότι το αφορά

Να δείχνει υπευθυνότητα στα προσωπικά  του αντικείμενα 

Να αναγνωρίζει τα βασικά συναισθήματα όπως:χαρά, λύπη, θυμό, φόβο.

Να αναγνωρίζει τα παραπάνω συναισθήματα  στους πιο κοντινούς ανθρώπους του

Να είναι σε θέση να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα σε λογικό διάστημα ανάλογα με την ηλικία του

Να οργανώσει την εργασία του και να αναζητήσει λύσεις εκεί που δυσκολεύεται. Όπως: Να ζητήσει βοήθεια από τον δάσκαλο του όταν το έχει ανάγκη

Να εκφράζει τις γνώμες και τις ανάγκες του. Πχ: Να εκφράζει πότε θέλει να πάει τουαλέτα η πότε θέλει να πιει νερό

Κοινωνική ετοιμότητα

Να έχει ικανότητα αυτοελέγχου 

Να γνωρίζει ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και λειτουργική μέσα σε μια ομάδα παιδιών

Να μπορεί να εκτελεί οδηγίες

Να ακολουθεί βασικούς κανόνες παιχνιδιού ή της τάξης

Να έχει την ικανότητα σύναψης και διατήρησης προσωπικών σχέσεων

Να συνεργάζεται όσο πιο ομαλά γίνεται με τους συμμαθητές του ή τους εκπαιδευτικούς

Παρατηρήστε τα παιδιά σας και ενισχύστε την αυτονομία τους και την ανεξαρτησία τους!

Καλή ανάγνωση
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τικ Τακ Μπουμ, ένα παιχνίδι που αναπτύσσει πολλές δεξιότητες

Πως σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με την αυτοεκτίμηση;

Πως προετοιμάζω το παιδί μου για την επαναφοίτηση Νηπιαγωγείου; Πως μπορώ να το ανακοινώσω;