Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Παρέμβασης ΤΕΑCCH

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη


Τι είναι το TEACCH;

Σε ποια παιδιά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε;

Ποιοι θεραπευτές μπορούν να το εφαρμόσουν;

Το ΤEACCH είναι ένα ολοκληρωμένο οπτικοποιημένο πρόγραμμα δόμησης που απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικους με αυτισμό κυρίως.
Το πρόγραμμα όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας ακόμα και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι στόχοι του προγράμματος αποβλέπουν στα παρακάτω:

 • Συνέπεια και προβλεψιμότητα
 • Εκμάθηση οργάνωσης
 • Σταθερότητα και απλοποίηση των καταστάσεων
 • Κινητοποίηση του ατόμου
 • Αύξηση αυτονομίας
 • Αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δυνατοτήτων του ατόμου
Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα δόμησης περιλαμβάνει: Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Ελεύθερο παιχνίδι
 • Δουλειά με τον δάσκαλο
 • Δομημένο παιχνίδι (αξιοποιούμε τα ενδιαφέροντα του παιδιού)
 • Ελεύθερο παιχνίδι 
 • Ατομική εργασία
 • Τουαλέτα
 • Φαγητό
 • Εξωτερικές δραστηριότητες 
 • Ατομική εργασία
 • Δουλειά με τον δάσκαλο 
 • Κολατσιό
 • Τουαλέτα 
 • Σπίτι

Βασίζεται σε 4 βασικούς άξονες:
 • Δομή του φυσικού περιβάλλοντος όπου η τάξη φιλοξενεί δραστηριότητες σε διάφορα σημεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπαιδεύουμε τα παιδιά να παραμένουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ένα μέρος. Είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτής να έχει άμεση οπτική επαφή με τον χώρο εργασίας του μαθητή.Τοποθετώντας κατάλληλα έπιπλα βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τον χώρο, όπου θα κάνουν μια δραστηριότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες εύκολης μετάβασης από τη μια δραστηριότητα σε άλλη.
 • Ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα   όπου βοηθά το παιδί να κατανοήσει τι δραστηριότητες θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρόγραμμα έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το παιδί και τις δυνατότητες του και είναι αυστηρά εξατομικευμένο. Οι αλλαγές, που για τα παιδιά με δυσκολίες αποτελούν πρόβλημα εξαιτίας της ανάγκης για ομοιομορφία, είναι αναπόφευκτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προειδοποιούμε το παιδί για την αλλαγή και είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να αντικαθιστούμε οπτικά (με εικόνες) την αλλαγή της δραστηριότητας. 
 • Ατομικό σύστημα εργασίας όπου αποτελεί ένα τρόπο οργάνωσης μίας δραστηριότητας στο σχολείο ή στο σπίτι ώστε το παιδί να μπορεί να το εφαρμόσει. Κάποια από τα ερωτήματα στα οποία δίνει απάντηση το σύστημα ατομικής εργασίας είναι: Τι δουλειά θα κάνω; Πού και πότε θα την κάνω; Πόση ώρα θα κάνω; 
 • Οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων  όπου δομείται ένα σύστημα επικοινωνίας για το παιδί που του επιτρέπει να κάνει μόνο του γνωστές τις ανάγκες του σε κάποιον άλλο. Παρουσιάζονται οπτικά ερεθίσματα για να είναι σαφές το τι θα κάνει το  κάθε παιδί και για να δοθεί έμφαση στις σημαντικές πληροφορίες.
Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί από θεραπευτές και γονείς παιδιών  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με απαραίτητη προϋπόθεση  την εκπαίδευση τους πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς για να πετύχει χρειάζεται συγκεκριμένα βήματα.

Θα πρέπει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των παιδιών με δυσκολίες και να πιστεύουμε στις μοναδικές ικανότητες του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου