Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μπορεί το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να μαθει Αγγλικά;

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη

 Τα Αγγλικά, αντίθετα από τα ελληνικά είναι μια μη φωνολογική γλώσσα. Συγκεκριμένα άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε. Περιέχει 26 γράμματα και 44 ήχους. Κατανοούμε λοιπόν, πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθησή των Αγγλικών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά, τόσο οι γονείς όσο και τα ίδια τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αναρωτιούνται, εάν είναι εφικτή η προσέγγιση των Αγγλικών, καθώς είναι δυνατό το παιδί να αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες στην Αγγλική γλώσσα όπως και στη μητρική.

 Οι μαθησιακές δυσκολίες στα Αγγλικά εμφανίζονται στην ανάγνωση, στο προφορικό-γραπτό λόγο των αγγλικών.
 Ειδικά στην ανάγνωση το παιδί διαβάζει
  Αργά, συλλαβιστά χωρίς άνεση και ροή
  Δυσκολεύεται να διακρίνει γράμματα που μοιάζουν οπτικά όπως:b-d,m-n,u-n,d-p.
  Παραποιεί λέξεις που μοιάζουν οπτικά μεταξύ του όπως:hourse-house, meat-team
  Δεν κατανοεί το νόημα του αναγνωσμένου κειμένου
  Χάνει τη σειρά που βρίσκεται όταν διαβάζει
 Δεν σταματάει σε σημεία στίξης

 Στη συνέχεια στο γραπτό λόγο το παιδί:
 • Παραλείπει, προσθέτει, αντιμεταθέτει, γράμματα και συλλαβές πχ:would-wood,could-kood
 • Μπερδεύει φθόγγους που συγγενεύουν φωνολογικά πχ:b-d
 • Δεν διακρίνει την ηχητική διαφορά μεταξύ των λέξεων που μοιάζουν πχ:thing-think,back-bag, not-done
• Αντιστρέφει γράμματα (πχ:p-b,b-d,d-q)
• Kάνει λάθος στους αποστρόφους(Πχ:Toms”book αντί για Tom”s book)
• Δυσκολεύεται με γραμματικά φαινόμενα που μοιάζουν
• Κάνει ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που έχει διδαχθεί συστηματικά και δεν μπορεί να τηρεί τα σημεία στίξης
• Δεν μπορεί να αναπτύξει επαρκώς τις ιδέες του
• Δεν τηρεί τα απαραίτητα διαστήματα μεταξύ των  λέξεων και δυσκολεύεται να γράψει πάνω στις γραμμές του φύλου εργασίας
• Κρατάει το μολύβι αδέξια
• Έχει αργό ρυθμό αντιγραφής από τον πίνακα ή από το βιβλίο
• Η εμφάνιση του γραπτού του είναι ακατάστατη με συχνές μουτζούρες

 Τέλος στον προφορικό λόγο το παιδί:
  Δεν κατανοεί σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες
 Δεν καταλαβαίνει μεταφορές, προσομοιώσεις ή πολλαπλές έννοιες μιας λέξης
 Δυσκολεύεται με τις προθέσεις και την έννοια τους
 Δεν καταφέρνει να συντάξει σωστά το λόγο του με αποτέλεσμα να παραλείπει άρθρα, υποκείμενα και αντικείμενα
 Δεν μπορεί να μάθει εύκολα το λεξιλόγιο
 Δυσκολεύεται να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη λέξη με αποτέλεσμα να κολλάει και να εκφράζεται με ακατάλληλες λέξεις  Χρησιμοποιεί λάθος του χρόνους.

 Κάποια σύνοδα συμπτώματα των παιδιών με δυσκολίες στα Αγγλικά μπορεί να είναι:
 • Εσωστρέφεια, χωρίς να μπορούν άνετα να εκφράζουν την άποψη τους στην τάξη
 • Έλλειψη συγκέντρωσης και οργανωτικά προβλήματα
 • Απομόνωση δίχως να μιλούν στους συμμαθητές του
 • Άρνηση να εκφραστούν στα Αγγλικά προς αποφυγή επίπληξης από τον εκπαιδευτικό
 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση, αποφεύγοντας πολλές φορές το βλέμμα του εκπαιδευτικού
 • Μικρό εύρος μνήμης(ακουστική-οπτικής)
 • Δεν δουλεύουν ανεξάρτητα και χρειάζονται συχνή καθοδήγηση.

 Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν μοναδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, έτσι για την παρακολούθηση των Αγγλικών ενδείκνυνται τα ιδιαίτερα μαθήματα, στην ηλικία όπου το παιδί θα είναι ώριμο να κατανοήσει την Αγγλική γλώσσα. Η ενσωμάτωση ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες σε μια τάξη φροντιστηρίου με διαφορετικά επίπεδα μαθητών, δεν μπορεί να ωφελήσει το παιδί αν ο σχεδιασμός διδασκαλίας δεν είναι κατάλληλος ώστε να επαρκεί στην κάλυψη των αναγκών του. Στα ιδιαίτερα μαθήματα, τόσο η ύλη όσο και ο ρυθμός των μαθημάτων προσαρμόζεται και αλλάζει σύμφωνα με τις μοναδικές ανάγκες των παιδιών.

Σκοπός στις περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη ύλη, αλλά να ολοκληρωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης από τον μαθητή. Επιπλέον τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο γονιός για την εκμάθηση των αγγλικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολυαισθητηριακό τρόπο διδασκαλίας.

 Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός εκτός από τη λεκτική διδασκαλία είναι καλό να χρησιμοποιεί χρώμα, εικόνα, ήχο, αφή και σώμα σε μια προσπάθεια παρουσίασης του μαθήματος(γραμματικό, λεξιλόγιο, συντακτικό) με βιωματικό τρόπο για να κερδίσει το ενδιαφέρον του μαθητή με δυσκολίες ώστε να συμμετέχει ενεργά και ο ίδιος στην παράδοση του μαθήματος. Από την άλλη ο γονιός στο σπίτι μπορεί να υποστηρίζει την εκμάθηση Αγγλικών με τη χρήση διαδραστικών πινάκων και αντικειμένων όπως πλαστελίνη. Επιπλέον μπορεί μαζί με τα παιδιά, να επιλέγει εξωσχολικά βιβλία στην Αγγλική γλώσσα , ώστε να ενισχύσει το λεξιλόγιο, την γραμματική και το γραπτό λόγο.

Κάποιες κοινές οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς για να «τονώσουν» το παιδί στην εκμάθηση των αγγλικών είναι:
 Συνεχής επιβράβευση και έπαινος προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης
 Αναγνώριση των δυνατοτήτων του μαθητή και ενίσχυση των δυνατών του σημείων
 Αναγνώριση αγαπημένων συνηθειών των μαθητών και προφορική επικοινωνία γύρω από αυτές
  Χρήση εικόνων και αντικειμένων που μπορούν να αγγίξουν για να αντιληφθούν πιο εύκολα τις έννοιες
 Χρήση αγγλόγλωσσων περιοδικών με ενδιαφέροντα του ίδιου του μαθητή για να μαθαίνει πιο ευχάριστα την Αγγλική γλώσσα.
 Δημιουργία ρουτίνας που πρέπει να υιοθετηθεί τόσο από τον γονιό και τον εκπαιδευτικό για να νιώσει το παιδί ασφάλεια

 Κλείνοντας πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή στην απόκτηση μάθησης. Η εκμάθηση πρέπει να εστιάζει ατομικά στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και στην ενίσχυση αυτοπεποίθησης, των παιδιών που καθιστούν ευκολότερη και πιο λειτουργική την εκμάθηση των αγγλικών

Σχόλια

  1. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χαίρομαι που βρήκα το άρθρο σου. Διδάσκω Αγγλικά, σε ενήλικες, και όσα γράφεις με βοηθάνε να αναγνωρίζω τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, να κάνω κάτι δημιουργικό γι'αυτό. Και βλέπω πόσο βοηθά, να παίζουμε με χρώματα και ήχους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Η πολυαισθητηριακη μέθοδος είναι κάτι που βοηθάει!!! Όταν βιώνουμε κάτι με τις αισθήσεις μας είναι όλο πιο όμορφα!! Μπράβο και σε εσάς που ενημερώνεστε!!

      Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Είναι απαραίτητο οι θεραπείες των παιδιών να συνεχίζονται το Καλοκαίρι; (Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ειδική διαπαιδαγώγηση, Ψυχολογική υποστήριξη)

  Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά! Σήμερα σκέφτηκα να αναλύσουμε ένα φλέγον ζήτημα που κάθε χρόνο τέτοιο καιρό έρχεται στην επιφάνεια και δεν είναι άλλο από το αν πρέπει τα παιδιά να συνεχίζουν τις θεραπείες μετά το πέρας του κλεισίματος του σχολείου. Θέλω να πω εδώ ότι κάθε γονιός είναι ο μοναδικός άνθρωπος που παίρνει την τελική απόφαση για το παιδί και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η απόφασή του καθώς αυτός είναι που γνωρίζει καλύτερα το παιδί του. Από την δική μου εμπειρία θα σας πω: Οι θεραπείες δεν είναι μάθημα, είναι απαραίτητες για την εξέλιξη του παιδιού και πιθανή διακοπή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε θεραπευτή μπορεί να επιφέρει παλινδρόμηση και να καθυστερήσει σθεναρά την αποκατάσταση του παιδιού σε τυχόν δυσκολίες του. Δοκιμάζεται η θεραπευτική σχέση. Ίσως το πιο σημαντικό για εμένα. Μια διακοπή με τόσο χρονικό διάστημα αποχής θα κινδυνεύσει να χαθεί η επαφή με τον θεραπευτή. Οι θεραπείες συνήθως γίνονται μέσα από τα ενδιαφέροντα του

Τικ Τακ Μπουμ, ένα παιχνίδι που αναπτύσσει πολλές δεξιότητες

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη Καλησπέρα,καλησπέρα!! Σήμερα μετά από πολύ καιρό, βρήκα λίγο ελεύθερο χρόνο και θα σας παρουσιάσω ένα παιχνίδι που πραγματικά ενθουσίασε εμένα και τους μικρούς μου φίλους. Τικ Τακ Μπούμ λοιπόν! Πως παίζεται (οδηγίες από την συσκευασία):  Ένα εκρηκτικό επιτραπέζιο παιχνίδι λέξεων που θα σου ανατινάξει το μυαλό! Πες μία λέξη που να περιέχει τα γράμματα της κάρτας και ξεφορτώσου τη "βόμβα" στον επόμενο, πριν ανατιναχτεί στα χεριά σου Τι δεξιότητες αναπτύσσει: Η κύρια δεξιότητα που αναπτύσσει είναι ότι το παιδί εξασκείται στην προφορική φωνολογική ενημερότητα που είναι προπομπός της γράφω-φωνολογικής ενημερότητας που είναι μια σημαντική δεξιότητα για τις σχολικές επιδόσεις.(Ανάγνωση-γραφή). Επιπλέον αναπτύσσει το λεξιλόγιο του παιδιού, καθώς  το παιδί"εκφράζεται λεκτικά και κατανοεί καινούριες έννοιες. Επιπρόσθετα αφού υπάρχει χρόνος για να δημιουργήσει το παιδί τη  λέξη  αυξάνεται  η ταχύτητα επεξεργασίας της σκέψης του. Παραδείγμ

Πως σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με την αυτοεκτίμηση;

  Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη Καλησπέρα ελπίζω να είστε καλά! Σήμερα σκέφτηκα να μιλήσουμε για ένα μείζον θέμα για τη σύνδεση της αυτοεκτίμησης με τις μαθησιακές δυσκολίες. Κάθε μέρα συναντάω γονείς να με ρωτάνε γιατί τα παιδιά τους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες νιώθουν ματαιωμένα, γιατί τα παρατάνε και γιατί έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Η απάντηση μου είναι γιατί αυτά τα παιδιά καταλαβαίνουν πως δεν τα καταφέρνουν νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους και αποσύρονται από τη μάθηση. Συχνά χρησιμοποιώ ένα δικό μου παράδειγμα με τη μαγειρική, ξέρω πως δεν είμαι καλή, άρα αποσύρομαι από το μαγείρεμα και βρίσκω ένα κάρο δικαιολογίες για να μην το κάνω και στη συνέχεια νιώθω ταυτόχρονα ανακούφιση και ανεπάρκεια. Τι είναι όμως αυτοεκτίμηση; Σύμφωνα με ορισμούς η αυτοεκτίμηση  είναι η αξιολόγηση και η αίσθηση της δικής μας αξίας, ικανοτήτων, επιδόσεων και γενικά της αντίληψής μας για τον εαυτό μας. Περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλου