Μαθησιακά κενά vs Μαθησιακές δυσκολίες

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι καλά.

Πολλές φορές συγχέουμε έννοιες οι οποίες μας δυσκολεύουν στην κατανόηση των δυσκολίων που παρουσιάζει ένα παιδί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μαθησιακά κενά έναντι των μαθησιακών  δυσκολίων. Τ α μαθησιακά κενά και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δύο έννοιες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική απόδοση και την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων ενός ατόμου, αλλά έχουν διαφορετική σημασία.

Τι είναι τα μαθησιακά κενά;

Μαθησιακά κενά: Αναφέρονται  σε κενά στη γνώση ή τις δεξιότητες που προκύπτουν όταν οι μαθητές δεν κατανοούν πλήρως ή δεν κατακτούν το υλικό διδασκαλίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με την ηλικία τους , αλλά ένας μαθητής μπορεί να τις αποκτήσει με κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη. Τα μαθησιακά κενά είναι συνήθως προσωρινά και μπορούν να γεφυρωθούν με επιπρόσθετη εκπαίδευση και ενίσχυση, ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα καθώς εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρά μετά είναι δύσκολο να καλυφθούν.  Οι αιτίες  Μπορούν να προκύψουν από ποικίλους παράγοντες όπως ανεπαρκής διδασκαλία, απουσίες, περιβαλλοντικοί παράγοντες, ή προσωπικά θέματα. Κάποια Παραδείγματα είναι όταν ένας μαθητής  δεν κατανοεί μια συγκεκριμένη έννοια σε κάποιο μάθημα ή  έχει χάσει κρίσιμα μαθήματα λόγω απουσιών ή  δεν μελετά αρκετά.

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Μαθησιακές δυσκολίες: Αφορούν στις σταθερές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιο άτομο στην ανάπτυξη και εκτέλεση των μαθησιακών του δεξιοτήτων, ακόμα και με επιπρόσθετη υποστήριξη. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να περιλαμβάνουν δυσκολίες στην ανάγνωση (δυσλεξία), στην γραφή (δυσγραφία), στην μαθηματική επίδοση (δυσαρίθμισια)καθώς και σε άλλες μαθησιακές δεξιότητες. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μόνιμες και επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να μάθει και να επιτύχει σε συγκεκριμένους τύπους εκπαιδευτικών καθηκόντων. Συχνά απαιτούν εξειδικευμένες μεθόδους διδασκαλίας και προσαρμογές για να βοηθηθεί το άτομο να προχωρήσει στην εκπαίδευσή του. Οι αιτίες συνήθως έχουν βιολογική και νευρολογική βάση.

Υπάρχουν ομοιότητες σε αυτές τις δύο κατηγορίες;

Φυσικά. Οι τρείς βασικές είναι οι παρακάτω:

Επιπτώσεις στη μάθηση: Και τα δύο επηρεάζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο του μαθητή.

Ανάγκη για Παρέμβαση: Απαιτούνται εξειδικευμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές για να αντιμετωπιστούν.

Εξατομικευμένη προσέγγιση: Και στις δύο περιπτώσεις, η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.

Υπάρχουν διαφορές σε αυτές τις δύο κατηγορίες;

Και εδώ η απάντηση είναι φυσικά, από τη στιγμή που όπως ξεκαθαρίσαμε δεν μιλάμε για ίδια πράγματα

Αιτία και Φύση: Οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν συχνά βιολογική ή νευρολογική βάση, ενώ τα μαθησιακά κενά είναι συχνά αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων ή ανεπαρκούς διδασκαλίας.

Διάρκεια και Επίλυση: Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δια βίου καταστάσεις, ενώ τα μαθησιακά κενά μπορούν να επιλυθούν με κατάλληλη υποστήριξη και διδασκαλία.

Επιπτώσεις: Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής του ατόμου, πέρα από την ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ τα μαθησιακά κενά είναι συνήθως περιορισμένα σε συγκεκριμένες δεξιότητες ή γνώσεις.

Συμπεράσματα:

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως το πιο σημαντικό κομμάτι για να γίνει σωστά η παρέμβαση είναι η διάγνωση των δυσκολίων που αντιμετωπίζει ο μαθητής ώστε να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που του αρμόζει.  Η κατανόηση των διαφορών και των ομοιοτήτων  επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση και των δύο.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τικ Τακ Μπουμ, ένα παιχνίδι που αναπτύσσει πολλές δεξιότητες

Πως σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με την αυτοεκτίμηση;

Πως προετοιμάζω το παιδί μου για την επαναφοίτηση Νηπιαγωγείου; Πως μπορώ να το ανακοινώσω;