Γενικευμένες Μαθησιακές δυσκολίες vs Δυσλεξία

Γράφει η Παπαδοπούλου Ειρήνη

Σήμερα σκέφτηκα να γράψω ένα άρθρο για τη διαφορά γενικευμένων μαθησιακών δυσκολίων και δυσλεξίας. Συχνά συγχέονται ωστόσο είναι δύο διαφορετικές έννοιες που αφορούν τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο στη μάθηση. Ας δούμε τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Να σημειωθεί πως για να γίνει η διάγνωση τόσο των γενικευμένων όσο και των μαθησιακών δυσκολίων χρειάζεται διεπιστημονική ομάδα αλλά και συγκεκριμένα σταθμισμένα τεστ.

Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες

Ορισμός:

 • Οι γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε δυσκολίες που επηρεάζουν τη μάθηση σε πολλούς τομείς. Μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, την κατανόηση, την προσοχή και την επεξεργασία πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά:

 • Διαταραχές σε πολλούς τομείς: Τα παιδιά με γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε διάφορες ακαδημαϊκές δεξιότητες και καθημερινές δραστηριότητες.
 • Χαμηλό νοητικό: Η γενική γνωστική ανάπτυξη μπορεί να είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο, επηρεάζοντας πολλούς τομείς της μάθησης και της καθημερινής λειτουργίας.
 • Διάφορες αιτίες: Οι αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικούς παράγοντες, περιβαλλοντικές επιδράσεις ή άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Αντιμετώπιση:

 • Προσαρμοσμένη εκπαίδευση: Χρήση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στρατηγικών διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μαθητή.
 • Υποστήριξη και παρέμβαση: Ειδική υποστήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους και λογοθεραπευτές.
 • Ρεαλιστικοί στόχοι και ρεαλιστικές προσδοκίες
 • Μικρότερη ύλη
 • Επιείκεια
 • Επιβράβευση
 • Τόνωση των θετικών σημείων του μαθητή

Δυσλεξία

Ορισμός:

 • Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Συγκεκριμένα, οι δυσκολίες αφορούν την αναγνώριση λέξεων, την ορθογραφία και την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων και των λέξεων.

Χαρακτηριστικά:

 • Δυσκολία στην ανάγνωση: Τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται να διαβάσουν γρήγορα και με ακρίβεια. Η ανάγνωσή τους μπορεί να είναι αργή και με λάθη.
 • Προβλήματα ορθογραφίας: Δυσκολία στην αναγνώριση και την ορθογραφία των λέξεων.
 • Κανονική νοημοσύνη: Τα παιδιά με δυσλεξία συνήθως έχουν κανονική ή και υψηλή νοημοσύνη και δεν αντιμετωπίζουν γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες σε άλλους τομείς.
 • Ειδική φύση: Η δυσλεξία είναι μια συγκεκριμένη μαθησιακή διαταραχή που αφορά κυρίως τη γλωσσική επεξεργασία.

Αντιμετώπιση:

 • Ειδική διδασκαλία: Χρήση ειδικών στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας που βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.
 • Τεχνολογική υποστήριξη: Χρήση εργαλείων όπως λογισμικό ανάγνωσης και ορθογραφικών διορθωτών.
 • Προφορική εξέταση όπου κρίνεται απαραίτητο και ανάγνωση των ερωτημάτων
 • Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού και ενίσχυση των τρόπων όπου μπορεί να μάθει
 • Χρώματα για την εκμάθηση ορθογραφίας
 • Κείμενα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η αντιστοίχιση
 • Πλαγιότιτλοι
 • Σχεδιαγράμματα για την έκθεση και την Ιστορία
 • Επιβράβευση της προσπάθειας

Σύγκριση

 • Έκταση των Δυσκολιών: Οι γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν πολλούς τομείς
  της μάθησης και της καθημερινής λειτουργίας, ενώ η δυσλεξία επηρεάζει κυρίως τη γλωσσική επεξεργασία (ανάγνωση και γραφή).
 • Αιτίες και Νοημοσύνη: Οι γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να σχετίζονται με γενική υστέρηση στη γνωστική ανάπτυξη, ενώ τα άτομα με δυσλεξία έχουν κανονική ή υψηλή νοημοσύνη και αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες στη γλωσσική επεξεργασία.
 • Προσέγγιση Αντιμετώπισης: Η προσέγγιση για τις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες απαιτεί μια ολοκληρωμένη, πολυδιάστατη υποστήριξη, ενώ η δυσλεξία αντιμετωπίζεται με ειδικές μεθόδους διδασκαλίας και στρατηγικές.

Κατανοώντας τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες των γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών και της δυσλεξίας, μπορούμε να προσφέρουμε στοχευμένη υποστήριξη και παρέμβαση που θα βοηθήσει τα άτομα να ξεπεράσουν τις προκλήσεις τους και να επιτύχουν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τικ Τακ Μπουμ, ένα παιχνίδι που αναπτύσσει πολλές δεξιότητες

Πως σχετίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες με την αυτοεκτίμηση;

Πως προετοιμάζω το παιδί μου για την επαναφοίτηση Νηπιαγωγείου; Πως μπορώ να το ανακοινώσω;